Bruksbetingelser

Bruksbetingelser

CASIO forsøker å bare offentliggjøre informasjon som er aktuell, omfattende og riktig på disse Internett-sidene. Men før du handler på bakgrunn av informasjon på denne Internett-siden, bør du kontakte en faghandler eller en av våre medarbeidere for å få nærmere informasjon.

1. Bruk av bilder, tekster og nedlastinger
Alt innholdet på denne Internett-siden, inkludert bilder og tekstgrafikk, er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerke- og konkurranserett. Disse lovene kan også gjelde selv om ikke kravene som gjelder for opphavsrettslig beskyttelse, er nådd. Nedlasting og kopiering til annet enn rent privat bruk er ikke tillatt uten at CASIO har gitt klar skriftlig tillatelse til det. Vi forbeholder oss retten til alle rettslige tiltak hvis innholdet brukes uten tillatelse.

Opphavsretten gjelder særlig bruksanvisningene og håndbøkene som du kan laste ned på CASIOs Internettside. Det er imidlertid tillatt å laste ned de enkelte bruksanvisningene til privat bruk. Det er likevel forbudt å kopiere til annet bruk enn dette, og det er forbudt å gi materialet videre til tredjepart. Dette gjelder særlig hvis kopieringen utføres i forretningsøyemed eller på brukte enheter. Brudd på dette forbudet kan utløse krav om skadeerstatning eller utgjøre en straffbar handling.

2. Nedlastinger
Programvaren på nettsidene våre er testet for virus og funksjonalitet. Programvaren er gratis, men den kan bare gis videre til tredjepart hvis CASIO har gitt skriftlig tillatelse til dette. Ansvaret for gratis programvare er betydelig innskrenket i forhold til annen programvare. Følgende bestemmelser regulerer ansvaret for gratis programvare:

Brukeren skal bare benytte programvaren hvis det angitte operativsystemet oppfyller de angitte minstekravene til maskinvare.

CASIO har ansvaret for at CASIOS tjenester er uten beskyttelsesrettigheter for tredjepart og frigjør brukeren fra eventuelle rettslige krav fra tredjepart. Hvis tredjepart hevder overfor brukeren at en tjeneste krenker rettighetene hans, skal brukeren straks meddele dette skriftlig til CASIO. Så langt loven tillater det, kan CASIO gå inn i saken og avvise de fremsatte kravene. Hvis en tjeneste fører til at rettighetene til tredjepart krenkes, må brukeren straks avslutte videre bruk av programvaren.

CASIO er bare ansvarlig for forsettlige eller grovt uaktsomme pliktforsømmelser så lenge det ikke har oppstått skade på kropp, helse eller liv. Videre kan brukeren ikke fremsette krav om skadeerstatning. Ansvaret i henhold til produktansvarsloven gjelder fortsatt.

CASIO har ansvar for å sikre data med et egnet datasikringssystem, men frasier seg ethvert ansvar for tap av data som ikke kan tilskrives datasikringssystemet.

3. Eksterne koblinger
CASIO er ikke ansvarlig for Internett-sider utenfor domenet www.casio-europe.com og relaterte produkter som www.g-shock.de eller www.exilim.de og innholdet på disse. Dette gjelder hvis ikke CASIO tydelig går god for dette innholdet. Når et nytt vindu åpnes, dreier deg seg om en kobling til en ekstern Internett-side. Operatøren har mulighet til å endre innholdet på den tilkoblede siden. De eksterne sidene vil ikke bli kontrollert senere. Ta kontakt med oss hvis du føler deg støtt over innholdet på de eksterne nettsidene, slik at vi eventuelt kan fjerne koblingen.

4. Varemerker/copyright
CASIO er et registrert varemerke fra CASIO Computer Co., Ltd., Japan.

Alle merker, logoer, Internett-adresser, produkt- eller modellbetegnelser som representerer produkter, tjenesteytelser fra CASIO eller firma som er knyttet til CASIO, er varemerker og eies av CASIO eller av firmaer som er knyttet til CASIO. Listen over merkene og firmaene er ikke fullstendig. Hvis et merke mangler, betyr ikke dette at merket ikke er beskyttet.

Det er forbudt å bruke CASIO-tegn/-merker og å endre disse hvis ikke CASIO har gitt skriftlig tillatelse til dette, eller hvis ikke loven tillater det (ikke merkerelatert bruk).

Andre produkt- og firmanavn som brukes på denne Internett-siden, kan være merker fra andre eiere.

5. Endringer og feil
CASIO kan når som helst endre disse produktene, Internett-siden, kundeservicen, tjenestene, programmene samt disse bruksbetingelsene. Endringene kan gjennomføres uten forvarsel. Ved langvarige kundeforhold blir brukeren informert om endringen på e-post. Ved eksisterende kunderelasjoner har kunden rett til å protestere mot endringen innenfor 30 dager ved langvarige kundeforhold. Hvis kunden protesterer, kan CASIO si opp kontraktsforholdet i løpet av 14 dager.